Samtaler om problemer og deres indflydelse

Jeg tilbyder narrative terapeutiske samtaler som undersøger det, der stiller sig i vejen for din fortrukne måde at leve på. Sammen undersøger vi problemet og hvilke effekter det har på dit liv, samt hvilke værdier der ikke trives og som du ønsker at give mere plads til.

intellectual

PROBLEMER

Hvorfor får problemer forskellig indflydelse på os? Nogle oplevelser ’kommer vi over’, andre sætter sig i os og er ikke lige at ryste af. Kendetegnet ved traumatiske oplevelser, belastninger eller en krisesituation er at menneskers værdier trædes på, skygges for, forulempes og nedgøres over tid.
group_2

ERFARING

Jeg har stor erfaring med at tale med mennesker som oplever angst, selvmordstanker, stress og andre reaktioner som de ikke oplever som ’dem selv’. Disse kan betragtes som et forsøg på at forsvare sig og gøre oprør mod det, der invaderer menneskers liv.
artificial-intelligence

FØLGERNE

Følgerne af et vedvarende problem er ofte, at mennesker oplever at miste ’fornemmelsen af sig selv’. Ingen er passive modtagere af stressende, krænkende eller traumatiske oplevelser. Men nogle problemer lykkes med at nedværdige, diskvalificere og ignorere menneskers initiativer. Narrativ terapi er interesseret i at genforene mennesker med deres initiativer, intentioner og værdier.

support

JEG TILBYDER....

Jeg tilbyder både individuelle-, par-, og familiesamtaler. Enten hjemme hos dig eller i mit samtalelokale i Stjernegade, Helsingør.
anders

Min baggrund

Jeg er født, opvokset og bor i Helsingør med min smukke kone og lille søn. Jeg er uddannet Socialpædagog fra UC MARJATTA og Samtaleterapeut fra DISPUK. Jeg nyder naturen og har 20 års erfaring som spejder.

Jeg har gennem mit arbejdsliv samarbejdet med mennesker med forskelligartede udfordringer som udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angst, depression, autisme, socialt udsatte, anbragte og sårbare unge. Til daglig er jeg leder af opholdsstedet Stedet i Espergærde. Jeg lever således ikke af, men for, samtalen som rum for udfoldelse af nye måder at betragte livet på.

Jeg har stor interesse og hjerte for mennesker som står et sårbart sted i livet og jeg engagerer mig frivilligt som næstformand i Bedre Psykiatri Helsingør (2014 – nu) og Telefonrådgiver på Livslinien (2019 – nu).

Relevante kurser & uddannelser

Begrænsning af metoder til selvmord Livslinien
Rådgiveruddannelse Livslinien
Møder med Mening Anne Romer
Mentalisering i narrativt perspektiv Anne Saxtorph
Narrativ Samtaleterapeut DISPUK
Psykiatridage – Unge og Angst Psykiatri Fonden
Persondataforordning GDPR Chaplin
Narrativ praksis Allan Holmgren
Autisme Spektrum Forstyrrelse VISS
Mentaliseringsbaseret Borderline behandling Commuto

Om det narrative perspektiv

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv bygger på en forståelse af, at det er fortællingerne om og af os selv, som skaber identitetsoplevelse snarere end et ”kerne-selv”.

Det er på den måde fortællingen, der skaber fortælleren – og ikke omvendt. Det er så at sige historierne om den vi er som krænkes, vanæres og trædes på når vi udsættes for stressende eller traumatiske erfaringer. ”Jeg troede jeg ikke jeg var sådan én…”

Narrativ terapi søger at genforene mennesker med det, de værdsætter i livet igennem fortællingerne om os selv og andre. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil – både hos det enkelte menneske og i kulturen. Der kan altid fortælles flere og andre historier, end dem der er de ”dominerende”.

Det narrative perspektiv tager udgangspunkt i de problemer, som mennesker oplever i deres liv. Hvor der er problemer, er der samtidig noget, som er vigtigt. Gennem samtalen om problemer, finder man frem til det, der er vigtigt i livet. Igennem denne proces åbnes der mulighed for, at man kan komme i kontakt med sine egne foretrukne værdier, så man kan komme til at fortælle andre historier om sit liv. Derigennem får man styrke og en større grad af frihed. Man får øje på flere handlemuligheder i sit liv. Det er altid muligt at gøre noget andet med sit liv, end det problemet forventer.

’Eksternaliserende sprogbrug’ hjælper med at skille personen og problemet ad. ”Eksternaliserende samtaler anvender en praksis med objektivering af problemet i modsætning til kulturelle praksisser hvor mennesker objektiveres.” (Michael White:  2007). Dette stiller mennesker på en måde så det bliver muligt at kigge på hvilke effekter problemet skaber, hvad personen synes om disse effekter og hvorfor (hvad der er værdifuldt for vedkommende).

Det er aldrig godt at være alene om sine problemer. Individuelle samtaler er altid mere effektfulde med vidner. Det er altid en gave at have en ven, et familiemedlem, en kollega, en fremmed, som vidne til det problem man står op imod.  Vidnerne fremsætter ikke hypoteser om personen i centrum, gør sig ikke kloge på dennes bekostning, men instrueres nøje i at hæfte sig ved det, som personen har sagt og udtrykt, og som vidne relaterer man dette udtryk til sit eget liv og sine egne personlige erfaringer. Derigennem bliver vidnerne inspireret til at få øje på nye muligheder i deres eget liv.

Priser

Individuel Terapi: kr. 600,-
Individuel Hjemme-Samtale Kr. 650,-
Parterapi og Familieterapi kr. 800,-
Forløb, oplæg og foredrag: kontakt mig

Samtalerne kan finde sted i mit hyggelige lokale i Stjernegade 23, 2. sal (lige efter Kvickly, ovenpå Handelsbanken). Det er nemt at komme til med bil, bus og tog. Der er gratis parkering på Kvicklys parkeringsplads.

Kontakt mig

Anders Ryberg
Stjernegade 23, 2 sal · 3000 Helsingør
Telefon +45 4054 5631· mail@andersryberg.dk